Vô thường Trà

Vô thường Trà
Chén trà nhẹ tỏa làn hương
Mình ta độc ẩm… Phố phường lặng yên
Hương trà đưa lối cõi tiên
Hồn theo sắc nước vào miền lãng du…
Mong manh vương chút sương mù
Thoáng nghe gió lạnh vi vu trở mình
Cuộc đời một giấc ba sinh
Trầm luân tụ lại lung linh sắc ..trà …

 

hoatamviet1 1

hoatamviet1 6hoatamviet1 3 hoatamviet1 4 hoatamviet1 5  hoatamviet1 7

hoatamviet1 2