Nhìn Lại Hình Ảnh Rằm Tháng 9

Một dấu thời gian quan trọng .
Mong tất cả mọi nhà –
  • Ngày an lành
  • Đêm an lành
Nguyện đoạn giảm những oan trái, nguyện đoạn tận mọi khổ đau
, nguyện tăng trưởng những duyên lành .
P/s : Biết ơn người kết duyên sự này , biết ơn những đôi tay phụng sự nhà tím gần xa …
Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9 Rằm tháng 9